Hacettepe Üniversitesi’nden ülkücü grup hakkında açıklama: 40 cm pala ile diğer öğrencilere saldırdılar

Hacettepe Üniversitesi’nin resmi Twitter hesabından, kendilerini ‘Hacettepe Üniversitesi Teşkilatı (HÜT)’ olarak tanımlayan bir grupla ilgili açıklama yayınlandı. Açıklamada, HÜT’ün üniversitenin resmi öğrenci topluluğu olmadığı belirtilirken grubun dahil olduğu bazı eylemler paylaşıldı. Bu eylemler arasında pala ile saldırı ve okuldaki diğer öğrencilerin darp edilmesi yer aldı. 

Üniversitenin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada kendilerine ‘Hacettepe Üniversitesi Teşkilatı, HÜT’ ismini veren grubun 3 yıldır okulda bir çok olaya karıştığını, “eğitim-öğretim faaliyetlerinin ve huzurun olumsuz etkilenmesine yol açacak eylemler içinde bulunduğunu” ifade etti. 

Bu grubun farklı zamanlarda bir çok öğrenciye saldırdığını, kar maskeleriyle güvenlik görevlilerini tehdit ettiğini ifade eden Hacettepe Üniversitesi yönetiminin açıklamasının tam metni şöyle:   

“HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KAMUOYU DUYURUSU

Bir süredir sosyal medyada Üniversitemizi ve üniversite bünyesinde görev yapan kişileri karalamaya yönelik bir takım paylaşımlar yapılmaktadır. Bu nedenle konuyu yeterince bilmeyen ve yanlış yönlendirilen kişileri ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek için açıklama yapma gereği doğmuştur.
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, öğrencilerin uyması gereken kurallar, disiplin suçları, yürütülmesi gereken idari işlemler ve uygulanacak yaptırımlar hüküm altına alınmıştır. Diğer taraftan Üniversitemiz bünyesinde farklı konulara ve alanlara odaklanmış 148 öğrenci topluluğu, Hacettepe Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi [https://hacettepe.edu.tr/duyuru/yonergeler/SKSOgrenciTopluluklariYonergesi.pdf] hükümlerine uygun olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Söz konusu Yönergeye göre; öğrenci topluluklarının gerçekleştirecekleri etkinlikler için üniversiteden izin alma zorunluluğu bulunmaktadır.
Sosyal medyada adı geçen ‘Hacettepe Üniversitesi Teşkilatı. HÜT’ resmi olarak kurulmuş ve faaliyet yürüten bir öğrenci topluluğu değildir. Söz konusu bu grubun içinde yer alan öğrenciler; 3 yıla yakın bir süredir çeşitli olaylara katılmış ve üniversite bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin ve huzurun olumsuz etkilenmesine yol açacak eylemler içinde bulunmuşlardır.

Bu eylemler arasında;

-22.03.2022 tarihinde, izinsiz Nevruz kutlaması yapan bir grup öğrenci grubuna, bahse konu HÜT grubu tarafından müdahale edilmesi ve içlerinden bir tanesinin karşı gruptaki öğrencilere, yaklaşık uzunluğu 40 cm olan bir pala bıçak ile saldırması,

– 28.03.2022 tarihinde, bu grup içerisinde yer alan 5 öğrencinin bir araya gelerek başka bir öğrenciyi dövmesi,

– 13.12.2023 tarihinde, bu grup içerisinde yer alan 4 öğrencinin bir araya gelerek başka bir öğrenciyi dövmesi,

– 27.02.2024 tarihinde, gece saat 23:50’de aynı grup içerisindeki 2 kişinin trafik levhaları, otobüs durakları ve bina kapılarına siyasi içerikli izinsiz afiş, pankart asması, etiket yapıştırması, güvenlik personeli tarafından söz konusu dokümanların toplanması nedeniyle yüzleri kar maskeli olarak 12 kişilik bir grup halinde bir araya gelerek güvenlik personelinin tehdit edilmesi,
-30.04.2024 tarihinde, farklı öğrenci topluluklarının bir araya gelerek üniversite yönetiminden izin alarak organize ettikleri ABD ve İsrail Zulmüne Karşı Yürüyüş etkinliği sırasında, etkinliği sabote etmeye yönelik tutum sergilenmesi ve bahse konu grup içerisindeki bir öğrencinin “Kahrolsun Filistin” şeklinde yürüyüşe katılan öğrencileri provoke edecek slogan atması,

“Pasifize etmek istiyorlar”

Çeşitli tarihlerde, izinsiz eylem yapılması, pankart asılması ve slogan atılması, yer almaktadır. Yukarıda sıralanan tutum ve davranışlar yükseköğretim mevzuatı açısından suç niteliği oluşturmaktadır. Ayrıca bazıları ise ceza hukuku açısından suç niteliği oluşturabilecek niteliktedir. Hacettepe Üniversitesi ve görev yapmakta olan yetkilileri, bu tür fiiller karşısında yetki ve sorumlulukları çerçevesinde gerekli tedbirleri almakta yetkili ve sorumludur.

Üniversite yönetimimizin anayasa, kanunlara bağlılığı ve milli, manevi hassasiyetleri, geçmiş dönemde yürütülen faaliyetler, akademik ve sosyal etkinlikler, şahsi duruşları ve paylaşımları incelenerek net şekilde görülebilir. Anonim hesaplardan sosyal medyada yapılan paylaşımlarla ulaşılmak istenen hedefin; yaşanan olayları saptırarak, Üniversitemizin ve görev yapan kişilerin anayasa ve kanunlar karşısında eşitlik ilkesine dayanan uygulamalarını baskı altına almak ve pasivize etmek olduğu değerlendirilmektedir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Üniversitemizin huzur ortamını bozmaya çalışan hiçbir kişi ya da gruba tolerans gösterilmeyecek ve suç oluşturan tutum ve davranışlar içerisinde olan kişiler hakkında gerekli idari ve hukuki işlemlerin tesis edilmesine devam edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir